Blog

Interjú Grigorij Grabovojjal – 2017

Grigorij Grabovoj tudós személyesen beszél a munkájáról, a meghurcoltatásairól, a közelgő kvantumugrásról, és tanácsokat is ad, hogy hogyan készítsük a folyamatra a tudatunkat.

Jelenleg Spanyolországban él, és olyan találmányain dolgozik, amikkel a kozmosz felől is biztosítható a Föld és az emberiség örök élete.

Ajánlom szeretettel! 

Interjú Grigorij Grabovojjal, 2017. május 30-án, a német Quer-Denken Tv műsorában.
Riporter: Michael Friedrich Vogt

Michael: Kedves Nézőink! A következő találkozó nagyon különleges lesz. A vendégem egyike a bolygónk legkiválóbb embereinek, egyike Oroszország legkiválóbb embereinek, és nagyon különleges élmény, és nagy megtiszteltetés hogy személyesen is beszélhetek Vele.
Üdvözlöm!


G.G. : Köszönetet szeretnék mondani azért, hogy ez az interjú létrejött, és szeretnék röviden pár szót szólni magamról. A nevem Grigorij Petrovics Grabovoj, 1964 november 14-én születtem Bogara faluban, a Kirovi járásban, Chimkent megyében, Kazahsztánban. Általános- és középiskoláimat Kazahsztánban végeztem, majd Taskentben (Üzbegisztán) az Állami Egyetemen szereztem Mechanikai mérnök diplomát az Alkalmazott matematika és mechanika szakirányon. A taskenti Mechanikai Tervező Mérnöki Irodában kezdetem el dolgozni, ami az Általános Mechanikai Tervezési Minisztériumhoz tartozott. Ez a tevékenység az űrkutatási eszközök műszereinek fejlesztését, beépítését és ellenőrzését ölelte fel. Ezután a Tudományos Kutatási Vállalat Tudományos Központjában dolgoztam, és elláttam a posztgraduális képzés szakmai irányítását. Jelenleg Spanyolországban dolgozom űrkutatási műszerek fejlesztésén. 
Ezzel párhuzamosan fejlesztem a Tanításaimat, abba az irányba, amely mindenki számára biztosítja az örök életet, ennek a feladatnak az érdekében végzem tudományos kutatásaimat, és kifejlesztettem saját eszközeimet, mint például a PRK-1U készüléket, amely az örökkévalóságra való koncentráció fejlesztését segíti. A műszerfejlesztési eljárásaimat szabadalmaztattam, így idővel minden ember számára elérhetővé válik azok használata.


Michael: Hogyan jutott idáig, erre az elhivatottságra? Mikor, melyik életszakaszában manifesztálódott a küldetése? Hogyan reagáltak az emberek, a környezete a különleges képességeire?


G.G.: Először azt gondoltam, hogy tőlem nagy távolságra lévő dolgokat látni megtörténni, vagy olyan dolgokat észrevenni amik fizikailag nem láthatók, teljesen átlagos dolog. Gyermekkoromban a többi gyerekek gyakran kérdezgették, hogy valaki vagy valami hol található? Elmondtam nekik, de azt gondoltam, hogy erre mindenki képes. Egy kicsit később aztán azonosítottam ezt a képességet, mint a tisztánlátás képességét. Azután, a tanulmányaim során ezt a képességemet speciális módon használtam, mikor megválaszoltam a kérdéseket, anélkül hogy a problémákat előzetesen megoldottam volna. Ebben az időben nyilvánvalóvá vált, hogy rendelkezem egy ilyen különleges képességgel, és a gyerektársaim nagyon pozitívan reagáltak erre. És innentől kezdve még több tanácsot (segítséget) kértek tőlem. Az akkori lakóhelyemen Kazahsztánban még videofelvételek is készültek az ENSZ bizonyos szervezetének részére. Megkérdezték az osztálytársaimat, és ők emlékeztek ezekre az esetekre, mint például, hogy azt mondtam egyiküknek, hogy ne mászkáljon egy kidőlt farönkön, mert le fog róla esni. Ő persze nem hallgatott rám, és valóban leesett. Ők úgy tekintettek rám, mint egy ember, aki segít nekik a tanácsaival. És valóban, a legtöbbjük hozzáállása nagyon pozitív volt. Mert általánosságban én is azt gondolom, hogy mindig hasznos, ha a logikai szinten megoldható dolgokon felül extra képességekkel is rendelkezünk.


Michael: Nagyon sok ember foglalkozik a tudat tanulmányozásával. Mi a különbség az Ön megközelítésében, ebben a munkában, mi különbözteti meg a tudati működés más kutatóitól?


G.G.: Azt gondolom, hogy általában véve a tudat kutatása progresszív irányultság és szükségszerű az emberek szempontjából. A tanulmányaimban abból indulok ki, amit én magam is átéltem, megtettem a magam részére. Ez, a saját tapasztalásom, például az irányító tisztánlátás, vagy az irányítói előrejelzések. Ezekről én teljes mértékben meggyőződtem. Aztán elkezdtem a tudományos kutatásokat. Amióta fizikai és matematikai tanulmányokat végeztem, folyamatosan készítek fizikai és matematikai kalkulációkat, modelleket, beleértve a munkáim bizonyításait és szabadalmi eljárásait. Így én a hagyományos tudományos megközelítést használtam, ami lehetővé tette, hogy sok folyamatot tárgyiasítsak, és azokban az esetekben, amikor az ortodox és jól-ismert módszerek nem adtak egzakt megoldásokat, létrehoztam a saját struktúráimat mind az elméleti mind a gyakorlati kutatások területén és kiegészítettem velük a hagyományos eljárási eszköztárat, hogy eredményre jussunk. Mindezen műveletek célja, az örök élet biztosítása MINDENKI számára. És így ez a módszer bőséges gyakorlati eredményekkel szolgál, amiket mind tudományosan, mind saját magamon kipróbálva alátámasztottam. És ez rengeteg módszertani iránymutatást ad a követőimnek.


Michael: A média gyakran összeköti az Ön nevét „Beszlan” témájával. (A beszlani túszdráma, a szerk.) Mi volt a probléma ott, mi van emögött, mióta ennyit írtak és beszéltek erről?


G.G.: A beszlani tragédia után (2004. szept.1-3. , a szerk), a terrorista akciót követően, a bűnügyi eljárás 2006. április 20-án indult meg ellenem. Azt regisztrálták az ügyiratban, hogy feltehetően ígéretek hangzottak el a beszlani gyermekek feltámasztására. Az ügyészi hivatal által vezetett előzetes nyomozás, valamint a bírósági eljárási vizsgálat is arra az eredményre jutott, amit a 2008 július 7-i felmentő ítélet is tartalmazott, hogy tökéletesen világos, hogy nem voltak (ilyen, félrevezetett) áldozatok Beszlanban, ezért ezt a feltételezést tökéletesen cáfolták. Hozzáteszem, hogy Vjacseszlav Konyev ügyvéd úr a bűnügyi bizonyítási eljárás keretében kérdőíveket küldött ki a terrorista akcióban érintett családoknak és egységesen mindenki azt válaszolta, hogy nem hangzott el ilyen ígéret. Ezért az ügyészség előítéletét (rosszhiszemű feltételezését, a szerk), melyről világosan kiderült, hogy nem megalapozott, a bíróság elutasította. 
(2016. szeptember 22-én a Strasbourgi Emberi Jogi Bíróság, 2500 euró kártérítésre kötelezte az Orosz államot Grigorij Grabovoj 2,5 évi előzetes letartóztatásban töltött fogvatartása miatt, a szerk.)


Michael: Azzal szembesülünk tehát a médiában ebben az ügyben, ahogyan ma mondanánk, hogy álhír? Egy mesterségesen és tudatosan kreált hazugság, hogy a médián keresztül félrevezessék az embereket?


G.G.: Igen. Ez történt. És most az elsőfokú bírósági ítélet alapján is elmondhatjuk, hogy ez félrevezetés volt.


Michael: 2017. május 23-án szintén volt egy hamis, negatív előrejelzés Németország jövőjét illetően, és az Ön ügyvédje Vjacseszlav Konyev már panaszt is nyújtott be emiatt. Mi lehetett az értelme egy ilyen üzenetnek? Volt e már érdemi reakció az ügyvéd úr tiltakozására?


G.G.: Valóban, ebben az esetben is megbízhatatlan, valótlan hírt közölt a média. Először egy ukrán publikáció megjelentette, hogy én feltehetőleg készítettem egy Németországra vonatkozó előrejelzést. A szövegben az állt, hogy én feltehetően arról beszéltem, hogy lehetséges egy majdnem feudális széttöredezés, amely a jövőben meg fog történni. Szóval, először is, az aki az előrejelzést írta, valószínűleg nem tudja, hogy már az általános iskolai történelem tanítás keretében nyilvánvalóvá vált, hogy a feudalizmus mint társadalmi-gazdasági berendezkedési forma, meghaladott, így természetesen én nem adhattam ilyen előrejelzést., főleg nem ezekkel a szavakkal. Mindezek után, itt és most el kell mondjam, hogy az egyetemi végzettségem és az abból fakadó gazdaságpolitikai nézőpontom okán sem tudnék ilyen prognózist adni. Teljesen nyilvánvaló, hogy Németország, amely egy tudás-intenzív termelést folytat, a képességeinek keretein belül fog fejlődni. Abszolút világos, hogy egy tudás-intenzív gazdaságban területi töredezettségről beszélni, azt témaként felhozni, valótlan állítás. Ezért még az én közgazdasági képzettségem mellett is, képtelen lennék ilyen előrejelzést tenni. A védelmünk érdekében az ügyvédem Vjacseszlav Konyev panaszt nyújtott be, és ennek eredményeként ezeket az anyagokat, cikkeket a legtöbb internetes média felületről törölték. A jövőre nézve, folytatjuk a folyamatok teljes bizonyítását, azt hogy én nem adhattam és nem is adtam ilyen előrejelzést.


Michael: Van egy információ, vagy inkább egy pletyka az interneten arról, hogy van valaki, aki spirituális kapcsolatban van Önnel és az Ön nevében terjeszt információkat. Ez így van? Ez lehetséges? És általában véve ez megengedhető?


G.G.: Ez biztosan nem megfelelő eljárás, rám hivatkozni, amikor nincs fizikai kontaktus. Mivel mindenkinek megvan a saját érzékelése ahhoz, hogy spirituális információkhoz jusson. Ezért én azt gondolom, hogy ez elfogadhatatlan. Sokkal egyszerűbb az irodáink (vagy szerződött oktatóink, a szerk.) valamelyikét megkeresni és specifikus információt kérni, amikre akár személyesen is válaszolhatok.


Michael: Szintén az interneten volt olvasható, hogy az útlevél száma és a születési dátumának számjegyei megegyeznek. Ez véletlen egybeesés? Ez jó jel, vagy egyáltalán ez igaz?


G.G.: Most nézem a számokat. Az egyetlen karakter ami közös a két számsorban, a 4-es. És ebben az esetben is elmondható, hogy általánosságban beszélve, néhány adat amely a különböző információs területekről származó számok egybeesését érinti, mindig ellenőrzést igényel. Mindig lehetséges optimálisan kontrollálni a számokat. Ezért nem gondolom, hogy ezt most figyelembe kellene venni. Ez csak egy fajtája az információ egybeesésének, amit csak megállapítunk (tényként rögzítünk), még akkor is ha a két adat tökéletesen ugyanaz. Ezt érzékeltem a munkám során. Most, hogy Spanyolországban dolgozom az űreszközök fejlesztési területén, előfordult, hogy adódtak bizonyos feladatok, amiket egy megtervezett szinten kell megoldani. Ezek lehetnek sürgős, vagy éppen a menetrend szerinti aktuális feladatok. És itt, az úgynevezett digitális kontrollt használva a feltételek felett, akár a gazdasági. akár a termelési oldalt nézzük, ahol a számokkal dolgozunk, itt lehetséges hogy ezeket az ellenőrzéseket digitálisan vagy analitikusan megtegyük. Például egy nagyon bonyolult alkatrész sürgős legyártásánál, ahol a jelenlegi közgazdasági törvényszerűségeket is figyelembe kell venni, célszerű igénybe venni a digitális rendszerek elemzési képességeit, de természetesen megmaradva ezen rendszerek irányítási szintjén.


Michael: Beszéljünk egy kicsit a tudatot érintő kutatásairól. Események irányítása az ember által, hol vannak a határok, vannak-e határok egyáltalán?


G.G.: Azt gondolom, hogy nincsenek határok, mivel a tudat végtelenül fejleszthető, az észlelés logikája ezt alátámasztja. Amióta elköteleztem magam az örök élet technológiáinak kutatása mellett, mindig az a feladatom, hogy mindenki tudatát végtelenül fejlesszem, mert annak végül mindenki számára elérhetővé kellene válni.


Michael: Irányítani valamit, ezt mindenki meg tudja tanulni? Az embereket feloszthatjuk aszerint, hogy képesek erre vagy sem? Ha szükséges, bárki meg tudja ezt tanulni?


G.G.: Ahogyan az életet mindenki örök időre kapta, illetőleg mindenki az irányítás teljes eszköztárával születetett, ami velejáróan lehetővé teszi számára, hogy örökké éljen, hacsak nem kezdi el elfelejteni néhány elemét a belső fejlődésnek, vagy nem kapcsolja be időnként a blokkoló mechanizmusokat. Biztosíthatom, hogy mindenki képes rá, kivétel nélkül. Az én feladatom, hogy felfedjem és megmutassam az embereknek azokat a mechanizmusokat amik lehetővé teszik számukra, hogy valóban megértsék, hogy képesek végtelen módon cselekedni. Az emberek a megfelelő időben nagyon kreatív módon tudnak megvilágosodni, néhány alkalommal nagy nyugalmat tanúsítanak az örök élet információit illetően, és képesek fenntartani normál hétköznapi életvitelüket. Ez azt is jelenti, hogy nincsenek korlátok. Mindenki megtanulhatja, amire szüksége van, és mindenki képes elsajátítani a megfelelő időben és megfelelő helyen az örök élethez szükséges megfelelő mennyiségű ismeretet.


Michael: Mit tesz Ön? Egyáltalán szükséges-e az Ön közreműködése az emberek tanulási folyamatának elősegítésére? Ez csak az Ön segítségével lehetséges?


G.G.: Egyelőre van egy tréning program a Tanításaimhoz, ami úgy működik, mint egy standard oktatási program. És sok művemet publikálták. És minden mű, ami a tréning programban meg van említve, vagy feldolgozásra, vagy kiadásra került. A program a művek megjelenési sorrendjének alapján épült fel. Tehát, mint bármelyik oktatási program, szöveges formában lett bemutatva, nem igényli az én személyes részvételemet, kivéve néhány esetet, hogy mélyebb magyarázatot adjak egyes kérdésekre. Ezt igen ritkán teszem, lévén, hogy a program úgy épült fel, hogy az emberek képesek legyenek saját maguknak megtalálni a válaszokat a kérdéseikre. Azt mondhatom, hogy a személyes részvételem az új, (eddig még nem publikált) tudásanyag átadásakor szükséges, új könyvek vagy kutatási eredmények bemutatásakor, amiket aztán különböző disztribúciós csatornákon keresztül terjesztünk. (pl. Internet) Mert a világ változik. Úgy tekintem, hogy az én munkám, hogy áttekintsem az információk minden területét, amik a világon fellelhetőek, összekapcsoljam őket, és előre jelezzem az interakcióikat. Természetesen képes vagyok erre, de csak a munkám azon részeként csinálom ezt, ami annak a további fejlődését szolgálja. Ezért ez a tevékenységem mindenki számára hasznos, aki a standard program szerint tanul. Egyszerűen időről időre megismerkednek azokkal az új anyagokkal, amiket én folyamatosan hozzáadok a tréning programhoz.


Michael: Néhány éve Carola Sarassin az Ön tudását terjesztve, az Ön tanításait a Thaiföld Projekt keretében, Észak-Thaiföldön kezdte oktatni és elérhetővé tette az embereknek. Hogyan ítéli meg a Thaiföld Projekt kilátásait, mi a véleménye Carola vállalkozásáról?


G.G.: Elismerem, hogy Carola Sarassin nagyon sokat tett a fejlődésért Thaiföldön és általánosságban is, mivel korábban Európában dolgozott, konkrétan a Tanításaim népszerűsítésével. Azt mondhatom, hogy a Thaiföld Projekt a szintézisét adja a szellemi és fizikai fejlődés legfőbb területeinek. Az örök élet elvei a gyakorlatban kerülnek átadásra, egy tökéletesen tiszta formában, Thaiföld jótékony atmoszférájában. Az űreszközök fejlesztésénél végzett munkám miatt sajnos még nem volt lehetőségem személyesen részt venni a Thaiföld Projekt tevékenységében. Azonban úgy gondolom, hogy a jövőben mindenképpen hasznos lesz az én számomra is, hogy ilyen, vagy ehhez hasonló tréningeket vezessek, vagy akár kisebbeket is, akár csak egy napos tanfolyamokat, különböző országokban, Thaiföldet is beleértve. Ebben a tekintetben elmondhatom, hogy a Tanításaim technológiái, amik a Thai Projekt által nagyon pontosan átadásra kerültek, meghatározzák azt a feltétel és keretrendszert, amit standard tanmenetnek is nevezhetünk, amik egy Egyetemi oktatási struktúrát jelölnek ki. Úgy is fogalmazhatok, hogy a Thaiföld Projekt annak az egyetemi alapképzési struktúrának a lefektetése és gyakorlati bemutatása, amit a világ különböző országaiban elindítottunk. Ez egy nagyon fontos és jelentős projekt, amely tényszerűen nagyon pontos tudást ad az örök életről nagyon sok embernek. És ideológiailag összhangban van a civilizációnknak azzal a feladatával, amit fenntartható fejlődésnek nevezünk, az örök fejlődés érdekében. Tehát én nagyon hálás vagyok Carola Sarassinnak, és mindenkinek, aki részt vett az oktatási folyamatok szervezésében a Thaiföld Projektben. Úgy gondolom, hogy mindenki, akinek lehetősége volt ennek a projektnek a keretében tanulni, nagyon komoly lehetőséget kapott a fejlődésre. Ez az alapja az Egyetemi programunknak. Aki itt tanult, arra potenciálisan úgy tekintenek, mint aki egyetemi szintű képzésben vett részt.


Michael: Carola kész megszervezni egy nagy találkozót azokkal az emberekkel, akikkel az Ön tudását felhasználva dolgozott, akik végtelenül hálásak Önnek. Lehetséges, hogy részt venne egy ilyen találkozón Thaiföldön, hogy ellátogat Thaiföldre?


G.G.: Ahogy mondtam, szándékomban áll a jövőben részt venni ilyen eseményeken, természetesen. Azonban jelenleg az űreszközök fejlesztésén dolgozom, jónéhány közülük megkövetel bizonyos fokú titoktartást és diszkréciót, beleértve a személyes megjelenésem korlátozását. Ezért most sajnos nincs lehetőségem Thaiföldre vagy más országba látogatni. De egy kicsit távolabbi jövőben, amikor kevesebb biztonsági kötelezettségem lesz a termékek miatt, keresni fogom a lehetőséget, hogy elmenjek Thaiföldre, például abból a célból, hogy a helyszínen lássam, a környezet harmonizációjának és az oktatási folyamatnak a struktúráit.


Michael: Sok tudós, és mások is azt mondják, hogy egy különleges korban élünk, lesz itt valamiféle „kvantum-ugrás” ami megváltoztatja az emberek és a Föld fizikai életét, csakúgy, mint a tudatot. Hogyan kezeljük ezeket a kvantum-ugrásról szóló megnyilvánulásokat?
( a kvantum ugrás meghatározása: az elektron státuszának hirtelen (extrém) megváltozása az atomon vagy a molekulán belül, mikor egy másik energia szintre kerül. , a szerk).


G.G.: Nos, én az egyetemen tanultam németül. És egy nap el kellett olvasnom egy könyvet a kvantum-mechanikáról németül. És abban volt egy nézőpont, ami azt mondja, hogy a kvantum-ugrás egy bizonyos magasabb energiaszint. Abból adódóan, hogy az anyag szerkezetének kettős elve létezik, (az egyik a mikro-anyag a mikro-szinten, ami tekinthető részecskének és hullámnak is), mondhatjuk, hogy ez a megközelítés óriási jelentőséggel bír, még a fizikai nézőpontból is, ami gyakorlatilag az általános energiaszint emelkedés nézőpontja, hiszen pontosan ezt tekintik a kvantum-ugrás formájának. Világos, hogy van egy általános nézőpont, és van egy szakmai nézőpont. Például én az egyetemen egy évig tanultam kvantum-mechanikát. Azt mondhatom, hogy az ismert, hagyományos tudomány szempontjából, és az általános észlelés szempontjából a kvantum-ugrás, ami megoldja bizonyos energia-szint növelésének problémáját, azzal a céllal, hogy megoldja az élet végtelen kérdéseit, tényszerűen az egyetlen fundamentális és az egyetlen igaz útja a fejlődésnek. Éppen ezért én most pontosan azokat a technológiákat dolgozom ki, amelyek ezt lehetővé teszik a kvantum- ugrással kapcsolatban. Az energia-szint, és annak növelése szempontjából, hogy elérjünk egy ilyen szintet egy korszerű módón, különböző eszközök segítségével, mint például az örök életre való koncentrálást fejlesztő berendezés a PRK-1U. Ez része a tréning programnak. Így az emberek fejlesztése (képzése) gyorsabban megoldható, még azoké is akik nem ismerik az élet ezen területeit. Hiszen természetesen az örök élet igénye nagyon is időszerű. És az a feladatom, hogy ennek elérését mindenki számára lehetővé tegyem. Ebben az irányban folytatom az eszközök és a technológiák fejlesztését.


Michael: Ezek óriási változások, ez a kvantum-ugrás, mondhatjuk, hogy ez végső soron minden embert érint? És ha nem mindenkit, mi fog történni azokkal, akik ahogy mondom, a semmivel maradnak, a tudás hiánya miatt, őket nem érinti, velük mi lesz?


G.G.: A kvantum-ugrás koncepciója, és sok más – például egy terjedelmes, sokkal telítettebb energia-szint – mindenkit érintenek. Mind a jövő kilátásait illetően, mind a világ fundamentális szerkezetének szempontjából. Az örök élet mindenki számára szükségszerűség. Ezért természetes, hogy minőségileg más szint, ahol az energiaszint meghatározott azáltal a tény által, hogy a végtelen jövő jelenleg is óriási energiaáramlást biztosít. Egy másik fontos kérdés, hogy szükséges széleskörű ismeretterjesztő munkát végezni, arra irányulva, hogy pontosan határozzuk meg a helyzetet, és világossá kellene tenni, hogy mind a hagyományos fizikai, mind a kvantum-ugrásra vonatkozó általános koncepciók szemszögéből, mindez elérhető.
Például ha a kvantum-mechanika szempontjából nézzük a dolgokat, és vesszük például a Schrödinger-egyenletet, akkor azt mondhatjuk, hogy sok kérdés, amiket eddig nem tudtunk megválaszolni, immár megoldható. De általánosságban a tudomány potenciálja, a matematika, a fizika, és más tudományterületek túl magasak az átlagember számára, hogy mindenkinek tudományos szinten tudjanak segíteni. A szellemi (spirituális) fejlődés szintjén (például amikor elsajátítja a tanításaimat) viszont mindenki egyénileg (függetlenül) fel tud készülni, és valahogy sokkal egyszerűbben el tud jutni az érzékelésnek egy magasabb szintjére, ahol a hatalmas végtelen jövőt úgy érzékeli, mint egy másik energia szintet. És amikor egy ember látja a saját horizontjait, szabaddá válik és képes lesz örökké élni. Azt gondolom, hogy itt most többet beszélünk az észlelésről, az oktatásról, és ezek megvalósíthatók ismert eszközökkel amelyek nagyon hatékonyak és biztosítják az eredmények elérését.


Michael: Ez inkább a valóság átalakításának globális folyamata, vagy inkább egy új valóság megteremtése? Mi az ön szerepe ebben a folyamatban, és ebben a vonatkozásban mit jelent a feladat nehézsége?


G.G.: Ahogyan már mondtam, elköteleztem magam abban, hogy mindenki számára megvalósítsam az örök életet. A valóság transzformációjának szempontjából ebben az esetben ez több tudás kérdése, aminek elérhetővé kell válnia, nevezetesen ennek a fajta speciális tudásnak, amely az örök életet biztosítja. Habár a szűk specializáció koncepciója ebben az esetben többet mond az örök élet ezen területének állandó irányáról. És én, ennek a feladatnak a keretében próbálok hozzájárulni ehhez a folyamathoz, a dolgokkal amiket látok a képességeim által, amiket bizonyítottam, próbálom tanítani a többi embert a munkáimon keresztül, amiket folyamatosan publikálok. És így az emberek képesek lesznek gyakorlatilag normális életet élni, közösségi életet élni, ahogyan átlagos normális emberek élik az életüket, de tényszerűen képesek lesznek egy minőségileg új tudásszintre eljutni. És a Tanításaim ezt lehetővé teszik a széleskörű gyakorlatok által. Például a 6-kötetes könyvem, „Az irányítás gyakorlata, a megmentés módszere”, ez tartalmazza mind az én, mind a követőim, a tanítványaim eredményeit, ami azt mutatja, hogy az emberek gyakran nagyon egyszerűen és gyorsan megértik a fejlődésnek ezt az irányát.
Ahogy a mai beszélgetésünkben is említettem, ez az emberek veleszületett képessége. És ebben a vonatkozásban kiderül, hogy gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy a lényeg az, hogy elmélyítsük a szükséges tudásunkat a kellő időben. Ez az, amit a Tanításaim lehetővé tesznek. És hogy segítsek az embereknek, technológiai területeket fejlesztek, úgy, mint az űreszközök, hogy a külső térből (a világűrből) figyelhessük meg és irányíthassuk a problémás objektumokat. Ezért kínálom fel itt is a technológiáimat. Ahogy mondtam, az Általános Gépipari Minisztériumban dolgoztam, ahol szatelit rendszerek és űreszközök fejlesztése volt a feladatom. Most ezt folytatom a már említett speciális célok érdekében, megyek tovább az úton. Regisztráltam egy védjegyet (szabadalmat), ami egy besorolás egy űrjármű megalkotására. És speciális technológiákat fejlesztek űreszközök tervezésénél, hogy biztosítsam a megoldást azokra a folyamatokra amik az ember életét más minőségi szintre emelik, amikor örök életük van, nemcsak a Föld vonatkozásában, de az egész általunk ismert és irányított külső világban. És ezért azt gondolom, hogy ahány ember csak részt tud venni tudatosan ebben a folyamatban, az a maga legjobb szintjén meg is fogja tenni. És ez azt eredményezi, hogy egy örömteli, a jelenlegitől objektívan különböző társadalmi rendszer alakul ki, az öröm, a boldogság, a jó szándék lesznek a meghatározó értékek, valamint a jó események. És ez egy minőségi különbség lesz.


Michael: Elhozta magával a PRK-1U készüléket a megbeszélésünkre, amelyet úgy mutatott be, mint a tudományos kutatásai eredményét, és azt mondta, hogy ez a modell a jövő felszerelése. Milyen célból készült, hogyan tudom használni?


G.G.: Az eszköz, a PRK-1U az örök életre való koncentráció fejlesztésére szolgál, két szabadalmam felhasználásával készült. Az első szabadalom a katasztrófák megelőzésének és elhárításának módszerei, és az ehhez szükséges eszközök, a második pedig „Információ-hordozó rendszer” névre hallgat. Ebben az eljárásban, ahol egy személy bio-szignálokat (jeleket) generál (ahogy a szabadalomban le is van írva), és azokat az optikai rendszerre irányítja. Az optikai rendszer pedig felerősíti ezeket a jeleket. Az „Információ-hordozó rendszerben” szabadalmaztatott eljárás szerint a rendszer dolgozik, tehát a jel gyakorlatilag azonnal továbbítódik, miközben fel is erősödik és a második – erősebb – jel, szinte azonnal követi az elsőt. Ennek köszönhetően az irányítás szintje és erőssége megemelkedik, ami egyébként a kvantum-ugrás elméletére is reflektál, hiszen egy magasabb energiaszinten halad az információ. Ezért az emberi gondolatok sokkal hatékonyabbak lesznek, a gondolkodási folyamat felgyorsul, és aztán a már létező gyakorlatnak megfelelően az irányítói tisztánlátás is fejlődik az emberekben. Az irányítói tisztánlátás abban különbözik a jövőbeli események egyszerű észlelésétől, hogy az ilyen képességekkel bíró ember nem csak érzékeli a szabad szemmel nem látható távoli eseményeket, hanem az akaraterejével azokat az örök élet és az örök fejlődés szempontjából legjobb irányba fordítja. Az irányító előrejelzés hasonlóan fejlődik, a jövő eseményeire vonatkozóan. 
Jelentős fejlesztéseket hajtottunk végre a készüléken, amik az emberi szervezetet érintő szellemi és fizikai események jobb megértését és feldolgozását segítik. A készülék modifikációjával orvosi irányban is elindultunk. Ezeknél a módosított készülékeknél kisebb tudati koncentráció is elégséges, viszont a műszer nagyobb önállósággal dolgozik, köszönhetően a sokkal fejlettebb optikai rendszerének. Az eszköz modifikációjaként egy addicionális gombot helyeztünk el, ami a következő szintre történő gyorsítást végzi, így technikai értelemben elértük a kvantum-ugrásnak megfelelő, egzakt rendszert. A továbbiakban (a következő változatnál) itt én digitális rendszereket is használok a lencsék mellett, ahol számokat lehet megjeleníteni, és így a számsorokkal is tud majd az eszköz dolgozni. A számsorokkal való irányítást már sok helyen publikáltam, most úgy tekintünk rájuk, mint az optikai lencsék független irányítási szintjére, amivel a jövő technológiai kérdéseit megoldottuk.
Ha az energia ellátó rendszer, azaz az elektromágneses mező nem kap energiát, (például nincs áramellátás) a rendszernek akkor is működnie kell, végtelenül, örökké. A digitális rendszer az optikai rendszerrel interakcióban egy kvantum-mechanikai szintet hoznak létre, amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy folytassa a munkát, ezáltal biztosítja a cselekvéseit örök időkre, így örök életre tud szert tenni. És ez az a berendezés aminek az új generációja (új szintje) lehetővé teszi, hogy megoldjuk a végtelen energia szükséglet problémáját, és ezek a cselekvések, ez az energia az emberi TUDAT által kontrolláltak. 


Michael: Ki a célközönség, kiknek szánja az eszközt, aki jóra is használja?


G.G.: Ez az eszköz, és különösképp a PRK-1U az összes ember számára lett tervezve, mindenki képes használni ezeket, hiszen, ahogy mondtam mindenki rendelkezik az örök élet képességével, de sajnos nem minden ember nyitott erre az irányra. Az eszköz lehetővé teszi, hogy az ember megnyissa a képességeit, még olyasvalakinek is, aki eddig még csak nem is gondolt az örök élet kérdésére. Azok az emberek is használhatják, akik spirituálisan fejlettek, mivel fejleszti az örök életre való koncentrációt azon a szinten ahol épp tartanak, és így gyakorlatilag ez egy végtelen erőforrás a tevékenységükhöz.
Az eszköz feladata a következő: amikor egy ember megtanulta ahogy az eszköz segít neki, ez az ember egyszerűen a következő fejlődési szintre léphet. És az a rész amiben az eszköz segítette a tanulást, az elvek alapján megmarad az ember személyes irányítási eszköztárában. Ezért úgy is tekinthetünk a rendszerre mint egy fejlődési szintre, amely pontosan ahhoz szükséges , hogy az örök élet problematikáját megoldjuk. Tehát az eszköz nagyon fontos azoknak akik már elértek egy bizonyos fejlettségi szintet. Biztosíthatom, hogy ők sokkal hatékonyabban fogják ezt használni. Most hogy az eszköz modifikációján dolgozom, a módosított verzió egyedi beállításain, ahol elhelyeztem egy plusz gombot ami felgyorsítja az eszköz cselekvési idejét, felerősíti a jeleket, és ott vannak a számok is, nos észrevettem, hogy amikor ők tanulmányozzák az eszközzel kapcsolatos anyagokat, a munkamenet elveit, akkor ők spirituálisan fejlődnek, egyre inkább fejlesztik saját erőforrásaikat. És ott van az eszköz forrásainak fejlesztése is, váltakozó elektromágneses mezőt adhatnak hozzá, kicserélhetik az optikai alkatrészeket hogy fokozzák a munkát. Amikor a beállítási folyamat végére érünk, az emberek egy nagyon erőteljes eszközt kapnak a kezükbe, amely egyénileg és nagyon gyors ütemben képes tanítani őket.
De az adatokat nem csak ilyen módon tápláljuk be. Különböző statisztikákat gyűjtünk és tárolunk, így az eszköz nagyon gyorsan munkára fogható minimális egyedi beállítás megadásával is, praktikusan egyetemlegesen használható. És igen, bárki használhatja az elsődleges „standard” szinten, és az egyetemleges hozzáférés ezt tényleg mindenkinek lehetővé teszi. Az eszközzel való munkamenetet több mint egy évig dolgoztuk ki és teszteltük, és egyetlen negatív esetet sem tapasztaltunk. Ezért az adatok alkalmazhatósága az irányítási rendszerekben, mint az irányítói tisztánlátás fejlesztése, vagy az irányítói előrejelzés, a fiatalítási, megújítási programok, nagyon széleskörű. Nagyon jó eredményeket értünk el,bármilyen esemény irányítását tekintve. 
Elmondhatjuk, hogy amióta ezek az adatok hivatalosan is megjelentek a honlapunkon, (úgy mint bármelyik tudományos rendszernél ahol vannak tudományos és technikai leírások, elemzések, vannak szabadalmi oltalmak, vannak konkrét, több száz felhasználó által megadott eredmények) a rendszer abszolút biztonságos, semmilyen káros kibocsátása nincs, bárkit képes korlátlanul fejleszteni, aki így nagyon gyorsan felfog (megért) mindent ami az örök élet problémáinak minőségi megoldásaihoz szükséges, beleértve a kvantum-ugrás feladatát is.


Michael: Meg tudná mutatni nekünk, figyelembe véve a különleges képességeit, és el is magyarázná, hogy hogyan programozta, konfigurálta a PRK-1U-t és az hogyan működik?


G.G.: Igen. A készülék egyedi felhasználóra szabott beállításához használom az irányítói tisztánlátás képességét. Először meg kell tudjam, hogy ki lesz az eszköz felhasználója. A felhasználó személyről néhány kérdést teszek fel. A válaszokat összevetem a jövővel, amikor az eszköz ezzel az egyedi beállítással használatba kerül. Azt nézem meg, hogy az eszköz a jövőben milyen interakciókat indukál. Ezután további kérdéseket teszek fel.
Fordító: Ez az általános eljárás, ahogyan konfigurálja az eszközt, tekintet nélkül az előadó személyére.
G.G.: De ebben az esetben, azt mondhatom, hogy én tekintetbe veszem az interakciókat, elsőként az öröklétnek azon a szintjén ami az emberrel veleszületett. Aztán azt nézem, hogy milyen fajta fejlődés történik a jövőben, amikor néhány esetben függetlenül dolgozunk. És ez kiderül ezen a szinten. Van egy bizonyos szférája az örök életnek, ami az emberrel veleszületett, és ez a test különböző részein, különböző módokon nyilvánul meg. Például van egy ilyen szféra a medence tájékán. (Gyökércsakra, a szerk.) Az ebből a szférából jövő fény keresztül halad a testen. Ez a fény az emberrel születik, és mint ilyen Isten alkotása. Ezt a fényt én geometriailag összekötöm azzal az anyaggal amit az eszköz generál, és megjelenési formáját tekintve szintén fény természetű. Amikor ezek a fénysugarak (hullámok) egyesülnek, megteremtik az örök élet feltételeit. Az emberi fény és az eszköz fényének egyesítése egy olyan feladat ami gyorsaságot és precizitást igényel, és igényli az irányítói tisztánlátás használatát.


Michael: Az eszköznek van szerepe a kvantum-ugrásban amiről már beszéltünk, és ha igen mi az?


G.G.: Igen. Ha a hagyományos fizikából indulunk ki, ahol a kvantum-ugrás egy másik energiaszint, akkor ennek megfelelően az eszköz szerepe az energia növelésében van, a kvantum-ugrás pedig az örök élet biztosítása szempontjából történő energiaszint-növekedés. Az eszköz a kvantum-ugrás különböző, bonyolult mechanizmusainak feltételeit biztosítja. Egy világos programot ad, ami az embert felgyorsítja. Az eszköz segítségével az ember tökéletesen elsajátítja az alapvető irányítási struktúrákat, például ha nagyon gyorsan kell dolgozni a kvantum-ugrás időkeretein belül. Az eszköz tökéletesen elvégzi a feladatát, amikor a kvantum-ugrás során mindenki örök életet és örök fejlődést realizál. 

.
Michael: Mit lehet javasolni (még egyszer, a kvantum- ugrás témakörében) az embereknek, amit megélhetnek, megtapasztalhatnak, ami harmonikusabbá teszi az életüket?


G.G.: Az embereknek rá kell hangolódniuk az örök élet feladatára, egyenként és mindenkinek. Biztosítani kell mindenki számára az örök életet külön-külön és együttesen is, a saját fizikai testében. Ez a feladat lehetővé teszi, hogy megoldjunk kérdéseket, nem csak a példaként felhozott kvantum-ugrást, hanem a fejlődés másik, következő szintjeit is. Például amikor az emberek elérik az örök életet, a fejlődés más struktúráit és feladatait fogják megkapni. Olyanokat, amik már jónéhány ember számára megvalósultak.
Kiderült az is, hogy nagyon fontos (a véleményem szerint), hogy legyen egy technológiai mechanizmus, ami segíti az embereket a kvantum-ugráson belül, amikor az energiaszint emelkedése lezajlik. Szükségszerű ezt a folyamatot kontrollálni, ezért fontos hogy pontos és alapos technológiával rendelkezzünk. Nos, a Tanításaim, lehetővé teszik ezeknek a technológiáknak az elsajátítását, és a koncentráció fejlesztésének eszközeként a PRK-1U biztosítja az energia szint emelésének pontosságát, és pontosan azokban a struktúrákban és rezgési tartományokban amelyek az örök életet biztosítják.
Ezért azt tanácsolom először, hogy kövessék az örök élet gondolatát mindenütt és feltétel nélkül, másodszor, hogy használják a Tanításaim szervezeti és oktatási technológiáit, hogy ez egy olyan gyakorlattá váljon, ami minden pillanatukat jellemzi.


Michael: Az a lényeg, hogy a lehető legtöbb embernek biztosítsuk ezt az új, magasabb fejlődési szintet a kvantum-ugrás folyamatának keretében? Mit lehet tenni, milyen intézkedések lehetségesek, hogy valóban a lehető legtöbb ember képes legyen erre és elérje a fejlődésnek ezt a szintjét?


G.G.: Ahogy mondtam, a feladat olyan, hogy minden embert érint. A fő feladat minden ember számára, hogy a tudást átadja egy másik ember részére. És az ő személyes előmenetelük eredményeként, amikor egy ember személyesen elsajátítja a technológiákat, különböző okokból (van ideje, ideológiailag befogadó, hisz abban, hogy ez az egyetlen természetes fejlődési irány), akkor képes lesz a többieknek átadni a stabil világlátását, amely, ahogy kifejtettem a helyes (igaz) meggyőződés. És pontosan ez, ez a feladata minden embernek, átadni a tudást, megtanulni az örök élet tudásának átadását, ez az, amit mindenkinek tennie kell. 


Michael: És egy utolsó, abszolút speciális téma, szintén egy „forró” téma: Ön örök életről beszél, ugyanabban a fizikai testben. Hogyan lehet ezt elképzelni, és hogyan lehet ezt elérni?


G.G.: Az örök élet a fizikai testben nem jelent semmilyen problémát a tudás paradigmájának szempontjából. Azért, mert megtanultunk szöveteket újraéleszteni a tudaton keresztül, megtanultunk eseményeket irányítani, hogy ne okozzanak jelentős károkat, ennek megfelelően az örök élet biztosított az örök Kozmosz, az örök Föld létezésének feltételrendszerében. A fizikai testben biztosított örök élet szempontjából mi figyelembe vesszük Istennek az egész Világegyetem megteremtőjének cselekedeteit, és ha mi hasonlóan járunk el, akkor praktikusan az egész külső Univerzumot irányítani tudjuk. És ebben az értelemben ez azt eredményezi, hogy kezdve néhány specifikus dologgal amit egy ember csak érezhet (például meggyógyítja magát, segít másoknak, technológiai eszközt készít mint aPRK-1U és mások amik az örök életet biztosítják), kombinálva a spirituális- Isteni cselekvéssel, és ezen technológiákkal, garantálják a valódi örök életet, tekintet nélkül a külső kozmikus világ struktúráinak fejlettségére, és függetlenül az Isteni szinttel való kapcsolat meglététől. Ez az amilyen gyorsan a szellemi szféra fejlődik. Mert muszáj megértenünk, hogy az örök életre való felkészülésnek az életre, mint tényre alapozva, mindenhol meg kell történnie.
És amikor a fejlődés ezen az úton halad, pontosan ez a minőségi szint fog bekövetkezni. És ez bekövetkezik amint sok ember ilyenné válik, még ha különböző szellemi struktúrákból szemléljük is az életet, akkor is, a világ különböző élőlényei is megkezdik örök életüket, egész egyszerűen mert a világ ilyen. És teljesen bizonyos, és ezt világosan el kell mondani, hogy az Isteni szint biztosítja mindezeket. És ezt is meg kell tanulnunk, méghozzá most. Ebben a vonatkozásban, el kell mondanom, hogy a Tanításaimban tudományos és vallási elemek is szerepelnek, hiszen az örök élet megvalósítása szempontjából a vallásos tudás és a tudományos tudás egyforma rendszerű tudások. 


Kérdés: Van már információ olyan valakiről aki örök életet él?


G.G.: Igen van. Azon hallgatók között, akik a technológiáim szerint tanulnak, arra lettem figyelmes, hogy egyre több és több ember már rendelkezik az örök élethez szükséges tudati információkkal és technológiai apparátussal. És számukra nem okoz problémát örökké élni. És azt mondtam itt, hogy amikor ez mindenki számára eljön, nem csak egy bizonyos számú embernek, nem csak néhánynak vagy millióknak, hanem általánosan mindenkinek, ekkor nagyon fontos, hogy fejlesszük a tudás szféráját, egy tiszta, élő és tömör tudást kell kiterjesztenünk. Azt kell mondjam, hogy az Isteni szint tudása kombinálva a napi gyakorlatokkal és az örök életet biztosító technológiákkal a folyamat kiterjesztése mindenkire, egy nem túl távoli lehetőség.


Michael: A változások, fordulatok, a szorongás és a bizonytalanság korában élünk. Ön egy globális kvantum-ugrásról beszél, van valamilyen javaslata, tanácsa, amit szeretne eljuttatni az emberekhez?


G.G.: Nos, én mindenkinek azt kívánom, hogy örökké éljen. Azt javaslom, hogy ezt csinálják úgy, ahogyan az ember elköteleződik a tanulás rendszerében. Gyermekkorban elkezdi az iskolában. Ennek a speciális tudásnak a gyakorlására szánjanak időt. Jobb, ha minden nap tanulnak, hiszen a tudás rendszerében ez életbevágóan szükséges. Hogy az emberek tisztában legyenek azzal, hogy mit kell tenniük, először is fejlesszék meglévő képességeiket. És olvassák a Tanításaimat. Ez elérhető mindenki számára, aki megtanult olvasni, hiszen a Tanítások szöveges formában lettek bemutatva. De rögzítve is lettek, és hanganyag formájában is elérhetők. Megnéztem a jövőre vonatkozó információkat és átadtam azokat a szavakat és mondatokat, amelyek biztosítják az örök életet mindenki számára, és akik hallgatják úgy találhatják, hogy ez a megfelelő módszer számukra, ami rendszerezi az eljárásokat és ami alapján elsajátíthatják az örök élet technológiáit.
Mindazonáltal sok jelen idejű és jövőbeli probléma van a világban. Azt is javaslom, hogy tanulmányozzák a Tanításaimat ennek tekintetében, fejlesszék az irányító tisztánlátás és az irányító előrejelzés képességét, amelyek többek között lehetővé teszik az események irányítását, a tanulási folyamatok megszervezését, vagy az események teljesen pontos előrejelzését.
És mint tudjuk az információ tudása, a fenti képességek az irányításnak alárendelve, a tudat makro-szintű működési rendszere a világ összes folyamatait beleértve, és néhány fizikai cselekvés lehetővé teszik számunkra jövőbeni feladatok és problémák megoldását. A tanítások eszközt, és egy teljesen átfogó képet adnak arról, hogy hogyan csináljuk. A Tanításokban megjelenő önfejlesztő képesség, amely az elsődleges struktúrákba van beágyazódva, használható más struktúrák megértésére és vica-verza. És ez a folyamat lehetővé teszi, hogy minden, az örök élettel kapcsolatos kérdést megoldjunk. 
Összefoglalva, az ajánlásom a rendszer-tréning, a Tanításaim eszköztárának használata, fejlesztő programok és minden technológia használata, ami hozzájárulhat ehhez, mint például a PRK-1U. És természetesen saját magunk folyamatos fejlesztése. 


Michael: Szívből köszönjük- nagyon szépen köszönöm az interjút. Kívánom, hogy sikerrel járjon ennek a valóban nehéz és óriási feladatnak a végrehajtásában, de mindezen felül kívánom, hogy rendelkezésre álljanak a szükséges erőforrások, amelyek végül is lehetővé teszik a küldetésének a végrehajtását. Köszönök mindent, amit az emberekért tesz!


G.G.. Szintén nagyon hálás vagyok ezért a professzionálisan megszerkesztett interjúért, az örök életről szóló beszélgetésünkért. Szeretném mindenkinek megköszönni, aki részt vett ennek az interjúnak a megszervezésében és lebonyolításában. Szeretném végül megjegyezni, hogy a lehető legjobb tudásom szerint végzem a munkámat, és hiszem, hogy közös erőfeszítéseink eredményeképpen el fogjuk érni, hogy mindenki számára örök életet biztosítsunk. Nagyon fontos mindenki számára, hogy vegyen részt ebben a folyamatban, minden egyes ember a maga helyén. Úgy gondolom, hogy viszonylag gyorsan meg fogjuk tudni oldani ezt a problémát. Bizonyos feltételek mellett, ha ez a folyamat a közeli jövőben elkezdődik (azt hiszem ez egy nyilvánvalóan és gyorsan megalapozható cselekvés a meghatározott tudományos és gyakorlati feltételek mentén), akkor világossá válik, hogy mindenki részvétele a folyamatban különleges és egyben szükségszerű. Az embereknek rá kell hangolódniuk a teljes részvételre, függetlenül a jelenlegi helyzetüktől. Ennyi az egész. Annak ellenére, hogy én már régóta ezen dolgozom, bárki, aki éppen csak elkezdi ezt a munkát, látni fogja, az ő felbecsülhetetlen hozzájárulását a folyamathoz, mert az örök élet mindannyiunk közös ügye és felelőssége!


Michael: Nagyon köszönöm!


G.G.: Köszönöm szépen!

http://quer-denken.tv/grabovoi-interview-russisch/

(Köszönet Böröcz Erika fordítónak és Demján-Antal Juditnak az áldozatos munkájukért! Köszönjük, hogy elhozzátok a magyarságnak ezt a tudásrendszert!)