Blog

Magyarországi ThetaHealing® felmérés eredményei – készült 385 résztvevővel 2017 tavaszán

Bevezetés

A ThetaHealing® egy világszerte ismert módszer. Milliók használják világszerte életük jobbá tételére. Több mint 150 országból járnak rendszeresen Vianna Stibal, a módszer megalkotójának a képzéseire. Én magam is többször tanultam személyesen Vianna Stibaltól.

Bár nem hivatalos gyógymód, mégis vannak a világon már olyan orvosi közösségek, például Japánban vagy Brazíliában, ahol az akadémikus orvoslás kiegészítésére használják a ThetaHealing technikát a gyógyítók. Olykor megdöbbentő eredményeikről több videó is látható az interneten.

Személyesen ismerek sok olyan embert, aki az életében tapasztalt, mérhető minőségi változást a ThetaHealing® módszernek tulajdonítja. Olyan emberekkel is megismerkedtem külföldi tanulmányi útjaim során, akik meggyógyultak olyan betegségekből, melyeknek a túlélési statisztikája rendkívül rossz.

Orvosként és ThetaHealing® tanárként nagyon kíváncsi voltam a magyar ThetaHealing® közösség tapasztalataira.

Az volt a feltételezésem, hogy a ThetaHealing® módszer pozitívan befolyásolja a használóik életét.

Azzal a kéréssel fordultam a magyar ThetaHealing® közösséghez, hogy 2 egyszerű internetes kérdőívet töltsenek ki, teljes anonimitás biztosítása mellett. Az adatokat a IV. Interdiszciplináris Komplementer Medicina Kongresszuson használtam fel, az „Értsük meg a CSODÁT!” című előadásomba, ahol a paradigmaváltás és az azonnali gyógyulások mögött meghúzódó lehetséges algoritmust adtam át a kollégáknak közös elmélkedésre.

Az első kérdőív címe: Tapasztalatok a ThetaHealing® tanfolyam után.

A második kérdőív csak ThetaHealing® tanfolyamot végzett orvosok által lett kitöltve. Címe: Orvosok tapasztalatai a ThetaHealing® tanfolyam után.

A kérdőív a google drive-al készült. Interneten lett továbbítva a ThetaHealing tanároknak azzal a kéréssel, hogy küldjék tovább a tanítványaiknak. Az orvoskollégák privát e-mailként kaptak felkérést a válaszadásra, így biztosítva azt, hogy azt csak az orvosok tölthessék ki. Több ThetaHealing® tanár segítőkész volt, sajnos nem mindenki, így a válaszadók száma messze elmarad a magyarországi aktív TheaHealing®-et használó közösség valós számától.

A mintavétel nem reprezentatív, mert csak az adott időszakban interneten elérhető ThetaHealing® tanfolyami végzettekhez jutott el.  Ennek ellenére figyelemre méltó, mert nagy számban azok mondtak véleményt, akik képzettek és gyakorlottak a módszer terén. Úgy vélem a statisztikailag is értékelhető számok birtokában a jövőben mindenképpen számolnunk kell ennek a világméretű önismereti, vizualizációs és meditációs technikának a pozitív hatásaival.

A felmérés ismertetése

Első kérdőív

Címe: Tapasztalatok a ThetaHealing® tanfolyam után

A kérdőív 15 kérdést tartalmazott.

Válaszadók száma: 385 fő

Az első kérdés azt mérte fel, hogy a válaszadó mikor végezte el az első tanfolyamot. A második pedig arra kereste a választ, hogy egy vagy több tanfolyamon vett-e részt a válaszadó, valamint végzett-e az illető Vianna Stibal által tanított tanári tanfolyamot. Ennek azért van jelentősége, mert egy a témában képzettebb ThetaHealertől másabb tapasztalatok várhatók, mint attól, aki 1-2 hete ismerkedett meg a módszerrel.

Első kérdés:

385 válaszadó közül 3 fő (0,8%) végezte el az első ThetaHealing® tanfolyamát 2010 előtt. 2011-ben 4 fő (1%), 2012-ben 16 fő (4,2 fő), 2013-ban 22 fő (5,7%), 2014-ben 30 fő (7,8%), 2015-ben 136 fő (35,3%), 2016-ban 154 fő (40%) és 2017 év első 3 hónapjában a válaszadók közül 20 fő (5,2%) végzett Alap tanfolyamot.

Az adatokból látszik, hogy exponenciálisan nő a ThetaHealing Alaptanfolyamot elvégzők száma, hogy a válaszadók nagy része több mint 1 éve használja már a módszert, 211 fő végezte el az alaptanfolyamot 2016 előtt.

Második kérdés:

A 385 válaszadó közül 93 fő (24,2%) csak egy ThetaHealing® tanfolyamot végzett el, 247 fő (64,2%) több tanfolyamon vett részt és nem a módszer tanárai, 45 fő (11.7%) személyesen Vianna Stibaltól is tanult tanári tanfolyamon.

Harmadik kérdés:

Azt méri fel, hogy a választ adó használja-e és ha igen, akkor milyen rendszerességgel a technikát.

A válaszolók közül 1 fő nem használja a tanfolyam óta a technikát. 25 fő (6,5%) csak ritkán használja. Havi rendszerességgel 12 fő (3,1%), heti rendszerességgel 103 fő (26,8%) és napi rendszerességgel 244 fő (63,4%) használja a ThetaHealing® technikát. Tehát a 385 válaszoló közül 347 fő rendszeresen és gyakran használja a technikát. Ez számomra hitelesebbé teszi a tapasztalatokat, melyek szubjektív voltát mindenképpen szem előtt érdemes tartani.

Negyedik kérdés:

A ThetaHealing technika főbb elemeinek a használatára kérdez rá. Ebből is a válaszadók gyakorlottságára tudok következtetni. A válaszadók 67,5%-a azaz 260 fő használja a ThetaHealing® technika nagyobb elemeit. A legkevesebben az intuitív leolvasást használják.

Ötödik kérdés:

A meditációs technikákat széles körben stressz kezelést javítónak ismeri a társadalom. A 385 választ adó közül 1 fő azt válaszolta, hogy romlott az ahogy a tanfolyam óta kezeli a stresszt, 22 fő (5,2 %) esetében nem változott, 362 fő (94%) azt tapasztalta, hogy javult az ahogyan a stresszes élethelyzeteket kezeli a tanfolyam óta.

Hatodik kérdés:

A ThetaHealing® tanfolyam elvégzése óta 360 fő (93,5%) tapasztalta, hogy hamarabb rálát a problémáira. Ennek azért van jelentősége, mert minél hamarabb felismerünk egy megoldásra váró élethelyzetet, annál hamarabb kerülhetünk olyan helyzetbe, amikor aktívan tudunk tenni a megoldásért, szemben azzal a passzív szenvedéssel, amit egy-egy probléma kapcsán megélhetünk. A válaszadók ezen képességükben romlást nem jeleztek, változatlan 11 fő (2,9 fő esetén) esetében, 14 fő (3,6%) pedig egyértelműen arról nyilatkozik, hogy nem lát rá hamarabb a problémáira.

Hetedik kérdés:

A válaszadók 92,2%-a (355 fő) tapasztalta, hogy a ThetaHealing® tanfolyam elvégzése óta hamarabb elmúlik a zaklatott lelkiállapota, mint korábban. 2 fő (0,5%) esetében romlott a helyzet, tovább marad zaklatott. 8 fő (2,1%) nem figyelt fel változásra, és 20 fő (5,2%) esetében nem változott ez a mutató.

Nyolcadik kérdés:

385 választ adó közül 371 fő (96,4%) tudatosabbnak érzi magát a ThetaHealing® életfilozófia és technika megismerése óta. Senki nem nyilatkozott tudatosság csökkenésről, nem vette észre a változást 4 fő (1%), és nem változott ez a mutató 10 fő (2,6%) esetében.

Kilencedik kérdés:

385 válaszadó közül 315 fő (81,5%) tapasztalt egyértelmű testi változást a technikát alkalmazva.  18,2% azaz 70 fő pedig nem.

Nyomatékkal szeretnék FIGYELMEZTETNI mindenkit, hogy a ThetaHealing® nem tartozik a bizonyítékokon alapuló orvoslás eszköztárába. A jelenleg érvényes törvények szerint TILOS ORVOSI VIZSGÁLAT vagy KEZELÉS késleltetésére, vagy helyett használni, mert súlyos, akár maradandó egészségkárosodást okozhat a késlekedés. Ez a felmérés nem reprezentatív, azaz nincs benne minden ThetaHealing® tanfolyamot elvégzett válasza, a válaszokat egészségügyi témában képzetlen emberek adták, megitélésük szubjektív.

Azt viszont egyértelműen jelzi, hogy érdemes a ThetaHealing® meditációs-vizualizációs technikát használni testi probléma esetén is. Olyan ez, mint amikor imát mond a beteg és a szerettei. Az nem tilos. A ThetaHealing® a fókuszált imát használja fő eszköztáraként.

Tizedik kérdés:

Azt méri fel ez a kérdés, hogy milyen gyakorisággal tapasztalta a válaszadó, problémásnak ítélt élethelyzete pozitív változását, olyat amit ennek a technikának tulajdonít.

A válaszadók közül 321 fő (83,4%) többször tulajdonította problémás élethelyzetének a pozitív kimenetelű változását a ThetaHealing® technikának. 31 fő (8,1%) csak egyszer élt át ilyet és 33 fő (8,6%) nem tapasztalt ilyet.

Tizenegyedik kérdés:

385 választ adó közül 353 fő (91,7%) vallja boldogabbnak, kiegyensúlyozottabbnak magát a ThetaHealing® módszer megismerése óta, 32 fő (8,3%) ilyet nem tapasztalt.

Tizenkettedik kérdés:

381 fő szeretné, ha a ThetaHealing®-ben is jártas szakemberek dolgoznának az egészségügyben, 4 fő (1%) ezt nem szeretné.

Tizenharmadik kérdés:

A kérdőívre választ adók 94,5%-a (364 fő) nő volt, 5,5%-a (21 fő) pedig férfi.

Tizennegyedik kérdés:

A válaszadók 67,8%-a (261 fő) 30 és 49 év közötti, 25,2%-a 50 és 65 év közötti, 3,1% (12 fő) 65 év fölötti és 3,9%

(15 fő) 15 és 29 év közötti.

Tizenötödik kérdés:

385 fő válaszadó közül 57,7%, azaz 222 fő rendelkezik főiskolai vagy egyetemi végzettséggel. 38,4%, azaz 148 fő legmagasabb iskolai végzettsége az érettségi, 3,1% (12 fő) szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkezik és 0,8% (3 fő) általános iskolai végzettségű.

Második kérdőív

Címe: Orvos kollégák tapasztalatai ThetaHealing® tanfolyam után

A kérdőív 4 kérdést tartalmazott.

Válaszadók száma: 18 fő

Erre a kérdőívre olyan orvos kollégák válaszoltak, akik legalább egy ThetaHealing tanfolyamot elvégeztek. Ez annyira alacsony részvételi szám, hogy nem alkalmas az eredmény arra, hogy bármit is bizonyítson vagy megcáfoljon. Az eredmények viszont nagyon figyelemreméltóak. Egészség – betegség terén képzett és tapasztalt emberek nyilatkoznak egészséggel kapcsolatos kérdésekben, saját élményeik alapján.

FIGYELMEZTETÉS! A ThetaHealing® módszer nem hivatalos gyógymód, sehol a világon. Betegség vagy annak gyanúja esetén haladéktalanul keresse fel orvosát és működjön együtt vele!

Az első kérdés:

a stressz kezelés változására kérdezett rá.

18-ból 17 kolléga (94,4%) jelezte, hogy hatékonyabban kezeli a stresszt a tanfolyam óta, 1 Kolléga (5,6%) nem tapasztalta ezt.

A második kérdés:

arra vonatkozott, hogy orvosi tudásuk és tapasztalatuk alapján tapasztaltak-e rendkívüli, számukra meglepő fájdalom csökkenést, gyógyulást vagy állapot változást.

A 18 kolléga közül 14 kolléga (77,8%) igennel válaszolt. A 14 kolléga közül 10 kolléga (55,6%) többször, míg 4 kolléga (22,2%) csak egyszer tapasztalt meglepő, rendkívüli állapotváltozást. 4 kolléga (22,2%) nem tapasztalt ilyet.

A harmadik kérdés:

A ThetaHealing® technikában az ÁSÁS nevet viseli az a folyamat, amikor théta tudatállapotba lemerülve a tudatalattiba, önkorlátozó gondolatokat és érzelmeket tárunk fel, és ha az illető szabad akaratából úgy ítéli meg, hogy a feltárt tartalom őt gátolja, akkor lecseréljük az önkorlátozó mintákat támogatóakra.

17 kolléga válaszolt erre a kérdésre. Mindannyian azt nyilatkozták, tehát 100%-ban azt tapasztalták, hogy az ÁSÁS folyamata során tárult fel rejtett, a tudatalattiban lévő ok, ami az állapot vagy a betegség hátterében állt.

A negyedik kérdés:

Az utolsó kérdés arra vonatkozott, hogy mennyire tartják az orvoskollégák alkalmasnak a ThetaHealing® módszert különböző helyzetekben. A kérdésre 18 kolléga adott választ.

  1. Stressz csökkentére: 17 kolléga (94,4%) tartja alkalmasnak
  2. Prevencióra (= betegségmegelőzés, korai diagnózis és súlyosbodás megelőzés): 14 kolléga (77,8%) tartja alkalmasnak
  3. Komplementer terápiára, az akadémikus orvoslás kiegészítésére: 16 kolléga (88,9%) tartja alkalmasnak
  4. Bizonyos esetekben akár önálló, eredményes terápia is lehet? – 16 kolléga (88,9%) tartja alkalmasnak

Összefoglalás

Világszerte milliók használják a ThetaHealing® módszert életük jobbá tételére. Pozitív eredményeikről sokan tanúbizonyságot is tesznek a nyilvánosság előtt. Jelen kérdőív arra kereste a választ, hogy a magyarországi ThetaHealing® technika alkalmazók is hasonló tapasztalatokkal rendelkeznek-e.

385 fő töltötte ki az első internetes kérdőívet. A másodikat 18 orvos töltötte ki, akik személyes megkeresést kaptak, így biztosítva, hogy csak orvos válaszolhasson. A kérdőív kitöltés anonim, semmilyen adatot nem rögzítettem a kitöltőről. Minden kitöltő részt vett ThetaHealing® tanfolyamon.

A válaszok egyértelműen jelzik, hogy zömmel a technika használatában gyakorlottak válaszoltak, ők rendszeresen alkalmazzák a módszert. Amióta használják tudatosabbak, jobban kezelik a stresszt, hamarabb rálátnak a problémáikra, és többször tapasztaltak olyan rendkívüli változást, amit a ThetaHealing® módszernek tulajdonítanak.

Vágynak arra, hogy az akadémikus orvoslás igénybevétele során elérhető legyen számukra ez a meditációs technika is. 

A ThetaHealing® technika a középkorú, magasan iskolázott emberek körében népszerű. A módszer iránti igény az elmúlt években jelentősen nőtt. Jelen kérdőív eredményeinek összegzésekén egyértelműen kimondható, hogy a ThetaHealing® módszer pozitívan befolyásolja az azt használók életét.

JOGI NYILATKOZAT

Jelen kérdőíves felmérés abból a törekvésemből fakad, hogy már 15 éve keresem-kutatom a rendkívüli gyógyulások magyarázatát. Egy orvosi kongresszuson lett felhasználva. Csupán kíváncsiság vezérelt és nincs olyan szándékom, hogy bárkit arra buzdítanék, hogy ezt a technikát a bizonyítékokon alapuló orvoslás helyett vagy mellett használja. Ha ezt bárki mégis megteszi, azért semmilyen jogi felelősséget nem vállalok, azt a figyelmeztetésem ellenére teszi, és saját felelősségére teszi.

A nyilvános közzététel csupán azért történik, mert a válaszolók széles körben kérték azt. Mivel anonim volt a kitöltés és internetes a felmérés, így csak a nyilvánosságra hozatallal tudom elérni őket.

A kutatás a személyes tulajdonomat képezi. Felhasználni bármilyen formában csak írásos engedélyemmel lehet. Felhasználás feltétele, hogy egészben, módosítás nélkül lehet csak azt megtenni. Ennek az az oka, hogy életveszélyes vagy súlyos egészségkárosodást okozhat, ha bárki félreérti a felmérés tartalmát vagy szándékát.

KÖSZÖNETNYÍLVÁNÍTÁS

Köszönöm mindenkinek, aki kitöltötte és tanítványaihoz eljuttatta a két kérdőívet!

Tisztelettel:

dr. Francia Boglárka

orvos-természetgyógyász,

ThetaHealing® Konzulens, Mester Tanár és Certificate of Science